fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Het verschil: vakantiegeld en vakantiebijslag

door | apr 25, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Iedere werknemer heeft er recht op: de vakantiebijslag, ook wel vakantietoeslag genoemd. In de praktijk hebben de meeste mensen het echter over vakantiegeld. Dat is verwarrend, aangezien vakantiegeld eigenlijk iets anders betekent.

 

VakantieVakantiebijslag is een toeslag op het loon waar een werknemer recht op heeft: hij krijgt dus een percentage bij zijn loon geteld. Het is een toeslag die werkgevers berekenen met het brutojaarloon van de werknemer, vandaar dat de vakantiebijslag ook wel vakantietoeslag genoemd wordt. Vakantiegeld slaat echter op het doorbetalen van het gewone loon van een werknemer op het moment dat hij vakantie opneemt.

Hoogte van het bedrag

Op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft iedere werknemer recht op minimaal 8% van het brutojaarloon als vakantiebijslag. De hoogte hangt ook wel af van een geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als een werknemer meer dan drie keer het minimumloon verdient, kan er worden afgesproken dat hij over het meerdere geen vakantiebijslag krijgt. Het vakantiegeld daarentegen, is net zo hoog als het tijdvakloon van de werknemer.

Moment van uitbetalen vakantiebijslag

Vakantiebijslag betalen de meeste werkgevers uit in mei of juni. Werkgevers die de bijslag als onderdeel van het periodieke salaris willen uitkeren, moeten dat schriftelijk vastleggen. Vakantiebijslag is dan onderdeel van een all-inloon of keuzebudget. Op het moment dat een werknemer uit dienst gaat, keert de werkgever alle vakantiebijslag waar hij nog recht op heeft uit bij de eindafrekening.

Verzilveren van vakantiebonnen

Vakantiegeld krijgt een werknemer gewoonlijk wanneer hij vakantie opneemt, zolang hij genoeg vakantie-uren heeft opgebouwd. Als het geld in de vorm van vakantiebonnen aan de werknemer is verstrekt, is de werknemer zelf verantwoordelijk voor het moment waarop hij deze bonnen verzilvert. Zijn vakantie is voor de werkgever dan onbetaald. De werknemer krijgt zijn vakantiegeld uit het vakantiefonds waar zijn werkgever de vakantierechten heeft ingekocht. Een werknemer kan ook nog na uitdiensttreding zijn vakantiebonnen verzilveren.

Bron: Rendement

ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.