fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Het verschil tussen contracting, uitzending en payrolling

door | jan 8, 2020 | Juridisch Advies

Om werkgevers en werknemers handvatten te bieden bij het maken van onderscheid tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzending of payrolling, heeft het ministerie van SZW een handreiking gepubliceerd. Daarin wordt nogmaals uitgelegd wanneer welke regels gelden en aan welke eisen moet worden voldaan om een arbeidsrelatie als uitzendwerk of payrolling te mogen omschrijven.

Het gaat hier bijvoorbeeld over de manier waarop werkenden (kunnen) worden aangestuurd, maar ook met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, zoals loon. Het is dus belangrijk om een bewuste keuze te maken en de juiste regels toe te passen. Op die manier kan worden voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan en (bijvoorbeeld) geconfronteerd wordt met loonvorderingen.

Wanneer is een arbeidsrelatie contracting?

Bij contracting worden door de opdrachtgever werkzaamheden, werkprocessen of bepaalde activiteiten uitbesteed aan een ander bedrijf, de opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert de activiteiten met eigen  werknemers uit.

 • De opdrachtnemer werkt voor eigen rekening en risico en is verantwoordelijk voor het eindresultaat van de opdracht. De opdrachtnemer bepaalt zelf hoeveel en welke werknemers hij daarvoor inzet. Ook berusten leiding en toezicht over de werknemers bij de opdrachtnemer en gaat de opdrachtnemer over het eindresultaat.
 • Contracting staat niet nader gedefinieerd in de wet, maar in de praktijk neemt het twee juridische vormen aan:
  • Aanneming van werk – de opdrachtnemer verplicht zich een tastbaar product op te leveren.
  • Overeenkomst van opdracht – de opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van werkzaamheden waarbij geen tastbaar product wordt opgeleverd (ook wel: overeenkomst van
   dienstverrichting).

Contracting kan in alle sectoren plaatsvinden maar wordt het meest gezien in schoonmaak, catering, beveiliging en ICT. Contracting is een toegestane vorm van uitbesteding van werk.

Wanneer is een arbeidsrelatie payrolling?

Bij payrolling is ook sprake van terbeschikkingstelling, maar doet de werkgever (het payrollbedrijf) geen werving en selectie. De werknemer wordt exclusief ter beschikking gesteld aan een
inlener. Bij payrolling werft en selecteert een onderneming (inlener) zelf een werknemer, of hij laat een ander dit voor hem doen. Die werknemer treedt vervolgens in dienst bij een (payroll)werkgever (formele werkgever).

 • Het payrollbedrijf stelt de werknemer vervolgens exclusief ter beschikking aan de inlener.
 • De leiding en het toezicht over de werkzaamheden van de werknemer berusten bij de inlener.

Verschillen

Voor contracting en ter beschikking stellen van arbeidskrachten gelden verschillende regels met betrekking tot de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Bij contracting zijn de arbeidsvoorwaarden van de opdrachtnemer zijn van toepassing, bijvoorbeeld een cao of een arbeidsvoorwaardenreglement. Bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten hebben de ter beschikking gestelde werknemers recht op hetzelfde loon en overige vergoedingen en arbeidstijden als werknemers in gelijkwaardige functies van de inlener. De cao voor uitzendkrachten (de ABU- of NBBU-cao) kan van toepassing zijn en/of de cao van een inlener. In de cao’s kunnen bijzondere regels staan met betrekking tot de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld het loon, die afwijken van de hoofdregel dat ter beschikking gestelde werknemers recht hebben op hetzelfde loon.

Bij payrolling hebben werknemer per 1 januari 2020 recht op alle arbeidsvoorwaarden als die ook gelden voor vergelijkbare werknemers die in dienst zijn van de inlener. Hier kan niet bij cao van worden afgeweken, behalve voor een werknemer van de sociale werkvoorziening.

Bekijk hier de Handreiking Contracting, uitzending of payrolling?

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.