fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Gemoedsbezwaar: hoe verwerkt u dat in de salarisadministratie?

door | mei 8, 2019 | Salaris- & Personeels administratie, Verzekeringen & Verzuim

Mensen kunnen – en mogen- om religieuze redenen of vanwege hun levensovertuiging weigeren zich te verzekeren. Dat betekent dat zij geen eigen zorgverzekering hebben, maar ook dat zij premies voor de volks- en werknemersverzekeringen niet willen afdragen. Hoe gaat u hier mee om in de salarisadministratie?

Registratie SVB

Allereerst is het van belang dat deze werknemer of werkgever zich als gemoedsbezwaarde registreert bij de Sociale verzekeringsbank (SVB). Op basis van die registratie volgt een ontheffing voor de premies. Die ontheffing wordt vervolgens door de SVB doorgegeven aan het CAK en het UWV. De ontheffing is 5 jaar geldig. Met deze ontheffing kan de werknemer of werkgever vervolgens vervolg stappen nemen, richting bijvoorbeeld de salarisadministratie of de belastingdienst.

Wat betaalt de werknemer dan?

Geregistreerd gemoedsbezwaarde werknemers zijn vervolgens niet meer verplicht om bijvoorbeeld een WA-verzekering voor hun auto of een zorgverzekering af te sluiten en hoeven ook geen premies te betalen voor de volks- en werknemersverzekeringen. Zij bouwen daarom onder meer geen ww-rechten of aow op. In plaats daar van geldt de zogeheten ‘bijdrage vervangende belasting’ en/of de ‘premievervangende loonbelasting’, die belasting is even hoog als het bedrag dat wordt ingehouden als iemand niet gemoedsbezwaard is. Dit bedrag betaalt de werkgever vervolgens aan de belastingdienst. De belasting wordt daarna op een rekening van het CAK gezet en gebruikt als er toch een zorgdeclaratie is en vormt onder meer (aanvullend) inkomen als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Sluiten gemoedsbezwaarden toch een verzekering af voor zichzelf of hun bedrijf, vervalt de ontheffing.

Gemoedsbezwaarden moeten in het bruto-netto traject van de salarisadministratie herkenbaar zijn. Er zijn geen vast omschreven manieren waarop die herkenbaarheid geregeld moet zijn. Ten opzichte van niet-gemoedsbezwaarden mag overigens geen voordeel ontstaan.

Gemoedsbezwaard en de loonheffing

Uit de loonheffingen worden de volkverzekeringen voor de aow, anw em wlz betaald. Als de werknemer gemoedsbezwaard is, zal hij deze verzekeringen waarschijnlijk allemaal niet willen. Toch is het mogelijk dat iemand bijvoorbeeld wel voor de anw gemoedsbezwaard is, maar niet voor de aow. Dat geeft hij of zij zelf aan bij de SVB. Maar voor de ontheffing doet dat er niet toe. Gemoedsbezwaard voor één volksverzekering, betekent automatisch dat de werknemer ontheffing heeft voor alle verzekeringen en dus geen premies maar bijdrage vervangende belasting betaalt. Het is dus alles of niets.

De werkgever houdt in dit geval hetzelfde bedrag in als hij zou inhouden als er wel verzekerd zou zijn voor de volksverzekeringen.  Dit wordt echter niet ingehouden als loonheffing maar als bijdrage vervangende belasting. U houdt dus gewoon het bedrag in uit de tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen die voor de werknemer van toepassing is.

Gemoedsbezwaard en werknemersverzekeringen

Onder de werknemersverzekeringen vallen de Werkloosheidswet (ww), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) en de ziektewet (zw). In tegenstelling tot de volksverzekeringen, kan de werknemer voor de werknemersverzekeringen niet aangeven voor bepaalde verzekeringen wel en andere niet gemoedsbezwaard te zijn. Gemoedsbezwaarden betalen geen premies voor de werknemersverzekeringen, maar dragen een premievervangende loonbelasting af. De werkgever betaalt wel het werkgeversdeel van de premies werknemersverzekeringen. De premievervangende loonbelasting verwerkt u op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen als bij een niet-gemoedsbezwaarde werknemer. Ook als de werknemer gemoedsbezwaard is, mag de werkgever toch maximaal 50 procent van de premiecomponent WGA van de gedifferentieerde premie Whk die de werkgever moet betalen, verhalen op het nettoloon van de medewerker.

U betaalt dus wel werkgeversheffing Zvw, maar u houdt geen bijdrage Zvw in. In plaats van bijdrage Zvw houdt u premievervangende loonbelasting in.

Gemoedsbezwaarde werkgevers

Werkgevers die gemoedsbezwaard zijn moeten wel het werknemersdeel van de werknemersverzekeringen afdragen (als hun werknemer zelf niet gemoedsbezwaard is). Voor het deel van de werkgever betalen zij vervangende belasting in plaats van premie. Ook mogen zij voor hun werknemers verzekeringen afsluiten. Zij blijven in dat geval zelf wel gemoedsbezwaard.

Als de werkgever van de SVB een ontheffing heeft voor de volksverzekeringen, houden zij voor al hun werknemers premievervangende loonbelasting in, in plaats van premie volksverzekeringen. Zij betalen wel werkgeversheffing Zvw, maar houden geen bijdrage Zvw in. In plaats van bijdrage Zvw houden zij bijdragevervangende loonbelasting in.

Mochten zij, ondanks hun levensovertuiging toch premie volksverzekeringen willen betalen en dus de bijdrage Zvw willen inhouden, moeten ze dat bij de SVB aangeven. Zij betalen dan voor werknemers die niet gemoedsbezwaard zijn, wel premie volksverzekeringen en houden de bijdrage Zvw in.

De salarisstrook voor gemoedsbezwaarden

Op de aangifte loonheffingen zijn geen aparte rubrieken opgenomen voor premie- of bijdragevervangende loonbelasting. De ingehouden vervangende loonbelasting vermeldt de salarisadministratie daarom in de rubriek ‘Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen’. Ingehouden bijdrage vervangende loonbelasting (in plaats van bijdrage Zvw) wordt vermeld in de rubriek ‘Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet’. De premievervangende loonbelasting (in plaats van premies werknemersverzekeringen) wordt vermeld in de rubrieken voor de werknemersverzekeringen. De loonkostenvoordelen vraagt u aan bij de betreffende rubrieken.

Omdat de SVB en het CAK voor gemoedsbezwaarden een spaartegoed voor de AOW en de Zvw aanhouden, is het belangrijk dat u de premie- en bijdragevervangende loonbelasting in de juiste rubrieken vermeldt.

Als een gemoedsbezwaarde werkgever ook voor niet-gemoedsbezwaarde werknemers premievervangende loonbelasting inhoudt, mogen die werknemers de ingehouden premievervangende loonbelasting (in plaats van premie volksverzekeringen) in hun aangifte inkomstenbelasting als ingehouden premie volksverzekeringen verrekenen.

Jaaropgave gemoedsbezwaarden

Er bestaat geen apart model voor de jaaropgave van gemoedsbezwaarde werknemers of werkgevers. Wel is het mogelijk om het standaard model van de belastingdienst te gebruiken, maar de namen van de rubrieken ‘ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen’ en ‘ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet’ aan te passen. In plaats daarvan vermeldt u ‘ingehouden loonbelasting/premievervangende loonbelasting’ en ‘ingehouden bijdragevervangende loonbelasting’. In die rubrieken vermeldt u de bedragen van de premievervangende loonbelasting en de bijdragevervangende loonbelasting.

Gemoedsbezwaarde werkgevers vermelden bovendien onder ‘totaal premies werknemersverzekeringen’ de premievervangende loonbelasting.

Let op: WA-verzekering

Zowel werknemers als werkgevers hebben te maken met de verplichte autoverzekering. De ontheffing voor de verplichte WA-verzekering is niet meteen geregeld als iemand een ontheffing heeft voor de volks- en werknemersverzekeringen. Deze ontheffing moet los worden aangevraagd. Bent u als eigenaar van een voertuig gemoedsbezwaard en heeft u een dergelijke ontheffing? Dan betaalt u geen verzekeringspremie, maar wel een verplichte bijdrage aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Als uw voertuig schade veroorzaakt bij een ander dan kan het fonds het schadebedrag vergoeden aan het slachtoffer. Dit geldbedrag wordt later wel op u verhaald.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.