fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Gangbare vergoedingen en verstrekkingen

door | sep 18, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Wat uw onderneming ook aan werknemers uitdeelt, er zijn fiscale regels voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen. Onder het loonbegrip vallen in principe ook alle vergoedingen en verstrekkingen – waaronder terbeschikkingstellingen – aan werknemers. Voor sommige hiervan geldt echter onder voorwaarden dat er geen sprake is van loon, of niet van belast loon of dat er onbelast loon van gemaakt wordt door aanwijzing ervan als eindheffingsloon. In het overzicht hierna vindt u diverse gangbare zaken die werknemers vergoed of verstrekt krijgen en wat hun fiscale behandeling is als aan de eventuele bijbehorende voorwaarden is voldaan.

 

Vergoeding/verstrekking/terbeschikkingstelling

Fiscale behandeling

A

Aangewezen eindheffingsloon dat boven de 30%-grens van de gebruikelijkheidstoets uitkomt

Verplicht loon werknemer

 

Aankleding, artiest en dergelijke overige componenten van een personeelsfeest op de werkplek

Nihilwaardering

 

Aanspraak op een eenmalige uitkering bij het einde van het dienstverband

Vrijgesteld loon

 

Aanspraak op een eenmalige uitkering of verstrekking bij overlijden

Vrijgesteld loon

 

Aanspraak op grond van de Wajong, WAO/WIA, WAZO, WW, ZW en overeenkomstige aanspraken

Vrijgesteld loon

 

Aanspraak op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval

Vrijgesteld loon

 

Aanspraak op verlof

Vrijgesteld loon

 

Aanspraak uit pensioen-, prepensioen- en VUT-regelingen

Vrijgesteld loon

 

Arbovoorzieningen

Gerichte vrijstelling

B

Belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die niet als eindheffingsloon worden aangewezen

Verplicht loon werknemer

 

Bloemen die een werknemer heeft gekocht voor bij de entree of receptie      

Intermediaire kosten

 

Bloemetje voor de verjaardag van de werknemer

Voordeel buiten de dienstbetrekking

 

Buitengewone beveiligingsmaatregelen voor de auto van de zaak

Keuzeloon vrije ruimte

 

Buitengewone beveiligingsmaatregelen voor de (dienst)woning

Keuzeloon vrije ruimte

C

Contributie personeelsvereniging

Keuzeloon vrije ruimte

 

Contributie sportschool of sportvereniging

Keuzeloon vrije ruimte

 

Contributie vakbond

Keuzeloon vrije ruimte

D

Diensttijduitkering

Vrijgesteld loon

 

Dienstwoning

Verplicht loon werknemer

E

Eenmalige premies voor projecten om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen

Vrijgesteld loon

 

Eenmalige uitkeringen en verstrekkingen bij overlijden

Vrijgesteld loon

 

Elektriciteitskosten voor opladen van een elektrische auto van de zaak   

Intermediaire kosten

F

Fiets van de zaak

Keuzeloon vrije ruimte

 

Fles wijn die een werknemer heeft meegebracht bij klantenbezoek

Intermediaire kosten

 

Fruitmand bij ziekte

Voordeel buiten de dienstbetrekking

G

Geschenken aan werknemers

Keuzeloon vrije ruimte

 

Gratificatie of bonus bij afronden studie of opleiding

Keuzeloon vrije ruimte

H

Huisvesting buiten de woonplaats vanwege de dienstbetrekking

Keuzeloon vrije ruimte

 

Hulpmiddelen die ook buiten de werkplek kunnen worden gebruikt en die voor minstens 90% zakelijk worden gebruikt

Gerichte vrijstelling

I

Inschrijving in een beroepsregister

Gerichte vrijstelling

K

Korting of vergoeding bij de aanschaf van producten uit de eigen onderneming

Gerichte vrijstelling

L

Loon uit vroegere dienstbetrekking van werknemers

Verplicht loon werknemer

M

Markeerstiften die voor een presentatie zijn aangeschaft

Intermediaire kosten

N

Niet-noodzakelijk internet thuis

Keuzeloon vrije ruimte

 

Niet-noodzakelijke mobiele telefoon

Keuzeloon vrije ruimte

 

Niet-verhaalde boete van de werknemer die op naam van uw organisatie binnenkomt

Keuzeloon vrije ruimte

 

Noodzakelijke gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur

Gerichte vrijstelling

O

Op de werkplek ter beschikking gestelde fitness

Nihilwaardering

 

Op de werkplek ter beschikking gestelde huisvesting of inwoning

Nihilwaardering

 

Op de werkplek ter beschikking gestelde vaste computers, vaste telefoons en internet

Nihilwaardering

 

Op de werkplek ter beschikking gestelde werkkleding

Nihilwaardering

 

Op de werkplek verstrekte consumpties

Nihilwaardering

 

Opleiding

Gerichte vrijstelling

 

Outplacementfaciliteiten

Gerichte vrijstelling

P

Personeelsfeest buiten de werkplek

Keuzeloon vrije ruimte

 

Privégebruik auto van de zaak

Verplicht loon werknemer

 

Procedure erkenning verworven competenties (EVC)

Gerichte vrijstelling

R

Rentevoordeel van een personeelslening voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter

Nihilwaardering

 

Rentevoordeel van een personeelslening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting

Verplicht loon werknemer

S

Studie

Gerichte vrijstelling

T

Ter beschikking gesteld ov-abonnement of voordeelabonnement

Nihilwaardering

 

Ter beschikking gestelde parkeergelegenheid bij de werkplek

Nihilwaardering

 

Tijdelijke verblijfskosten

Gerichte vrijstelling

U

Uitkeringen uit fondsen

Vrijgesteld loon

V

Vakliteratuur

Gerichte vrijstelling

 

Vergoedingen aan ex-werknemers voor de aanschaf van branche-eigen producten

Verplicht eindheffingsloon

 

Vergoedingen en verstrekkingen voor criminele activiteiten

Verplicht loon werknemer

 

Vergoedingen van minder dan € 5.000 aan de partner van de directeur voor arbeid in de organisatie

Vrijgesteld loon

 

Vergoedingen voor boetes

Verplicht loon werknemer

 

Vergoeding of verstrekking wegens schade aan of verlies van persoonlijke zaken tijdens het werk

Vrijgesteld loon

 

Vergoeding voor een voor een zakenrelatie gekochte fles wijn

Intermediaire kosten

 

Vergoeding voor een wasbeurt van de auto van de zaak

Intermediaire kosten

 

Vergoeding voor extraterritoriale kosten

Gerichte vrijstelling

 

Vergoeding voor het deel van de rekening voor de klant bij een zakendiner

Intermediaire kosten

 

Verhuizingen

Gerichte vrijstelling

 

Verstrekkingen aan ex-werknemers die u ook aan de huidige werknemers geeft

Verplicht eindheffingsloon

W

Wasbeurt van de auto van de zaak, betaald door de werknemer

Intermediaire kosten

 

Werkelijke zakelijke reiskosten met openbaar vervoer

Gerichte vrijstelling

 

Woning

Verplicht loon werknemer

Z

Zakelijk congres of seminar

Gerichte vrijstelling

 

Zakelijke cursus

Gerichte vrijstelling

 

Zakelijke maaltijd

Gerichte vrijstelling

 

Zakelijke reiskosten tot en met € 0,19 per kilometer

Gerichte vrijstelling

Bron: Rendement

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.