fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Fictief dienstverband, hoe zat dat ook al weer?

door | jul 26, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

In de salarisadministratie heeft u niet alleen te maken met echte dienstverbanden. Er zijn talloze manieren om mensen voor u te laten werken, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst met uw organisatie tegenover staat. Voor de Belastingdienst worden een aantal van deze dienstverbanden echter toch aangemerkt als een dienstverband. Dat wordt dan een fictief dienstverband genoemd en kan betekenen dat u toch loonheffingen en/of werknemerspremies moet inhouden of werkgeverspremies moet afdragen.

Dienstverband?

dienstverbandDe Belastingdienst spreekt van een echt diensterband als de werknemer de arbeid zelf, gedurende een specifieke periode moet verrichten, daar betaling van loon door de werkgever tegenover staat en er sprake is van een gezagsverhouding. Voldoet de arbeidsrelatie niet aan deze vier basiskenmerken, is er geen sprake van een echt dienstverband. Maar mogelijk is er wel sprake van een fictief dienstverband. Dat is het geval als het dienstverband aan enkele, maar niet alle kenmerken voldoet. Er is voor een aantal specifieke groepen werknemers bij wet bepaald dat er voor hen altijd een fictief dienstverband geldt:

 • aannemers van werk en hun hulpen;
 • agenten en subagenten;
 • bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur;
 • uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen met een one tier board en alle bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen met een two tier board. Dit geldt alleen voor overeenkomsten tussen bestuurders en beursgenoteerde nv’s die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2013. Is de overeenkomst aangegaan voor 2013, dan is sprake van een echte dienstbetrekking;
 • gelijkgestelden;
 • leerlingen en stagiairs;
 • sekswerkers die werken voor een exploitant;
 • thuiswerkers en hun hulpen;
 • topsporters met een A-status van NOC*NSF;
 • uitzendkrachten.

Voor deze fictieve dienstverbanden gelden alle gebruikelijke loonheffingen, werknemerspremies en inkomens afhankelijke bijdrage Zvw. Voor drie andere fictieve dienstverbanden geldt alleen de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw:

 • Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang;
 • Meewerkende kinderen;
 • Pseudowerknemers (mensen die door middel van opting-in kozen voor een fictief dienstverband).

Voor elk van deze groepen gelden specifieke voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst vindt u exact terug wanneer u het dienstverband van deze werknemers moet aanmerken als fictief en welke gevolgen dat heeft voor de af te dragen heffingen en premies.

Een freelancer inhuren

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, hebben freelancers in beginsel geen echt of fictief dienstverband met een werkgever, tenzij de freelancer en werkgever door middel van opting-in kiezen voor een fictief dienstverband. De freelancer wordt dan een pseudowerknemer. Maar pas op: een freelancer kan onder specifieke omstandigheden ook worden aangemerkt als een agent of thuiswerker. Ga dus vooraf goed na of u de opdracht aan een freelancer niet toch kan worden aangemerkt als een fictief dienstverband!

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.