fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Eindheffing werkkostenregeling en de vrije ruimte

door | nov 30, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Is de werkgever 80 procent eindheffing verschuldigd in het kader van de werkkostenregeling (WKR)? Wat komt wel en niet ten laste van de vrije ruimte?

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte waaruit de werkgever onbelast verstrekkingen, vergoedingen en dergelijke kan doen aan werknemers.

Als de vrije ruimte wordt overschreden, moet de werkgever over het meerdere 80 procent eindheffing betalen. De werkgever moet achteraf bij een controle te kunnen onderbouwen of deze grens wel of niet is overschreden.

U toetst uiterlijk aan het eind van het jaar of de werkgever boven de vrije ruimte uitkomt. U berekent het totale fiscale loon van de werknemers over het lopende jaar en op basis daarvan berekent u de vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte hebt overschreden.

Aangifte in tweede tijdvak

Als u eindheffing moet betalen, doet u dat met ingang van 2020 uiterlijk bij de aangifte over het 2e tijdvak van het volgende kalenderjaar.

Een werkgever met een aangiftetijdvak van bijvoorbeeld een maand moet de verschuldigde eindheffing WKR over het kalenderjaar 2020 daarom meenemen in de aangifte loonheffingen van februari 2021 die u in maart 2021 aangeeft en betaalt.

U mag de eindheffing ook eerder aangeven en betalen, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak. Als aan het eind van het jaar blijkt dat u te veel of te weinig eindheffing hebt betaald, moet u dat verrekenen. U doet dat dus uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het 2e aangiftetijdvak van 2021.

Eindigt de inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar, dan geeft u de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

Wel of geen vrije ruimte

Een aantal aandachtspunten ten aanzien van de vrije ruimte:

1 Vrije ruimte in 2020

De 80 procent eindheffing is pas verschuldigd als de werkgever boven de vrije ruimte uitkomt. Dit jaar is de vrije ruimte 3 procent van het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,2 procent. De vrije ruimte gaat omlaag per 1 januari 2021.

2 Concernregeling

Beoordeel – voor zover dat aan de orde is – of het voordelig is om gebruik te maken van de concernregeling. Een nadeel (zeker dit jaar) is dat bij toepassing van de concernregeling maar één keer gebruik kan worden gemaakt van de extra vrije ruimte (van 3 procent over € 400.000). Toepassing van de concernregeling is niet verplicht.

3 Kerstpakket

De waarde van een kerstpakket gaat ten laste van de vrije ruimte. Een klein geschenk ter gelegenheid van een persoonlijke aangelegenheid (maximaal €25 inclusief btw), bijvoorbeeld bij een huwelijk of geboorte, vormt geen loon en kan buiten de vrije ruimte blijven.

4 Thuiswerkvergoeding

Een vaste vergoeding voor thuiswerken, bijvoorbeeld €2 per dag voor koffie en elektriciteit, zonder nadere onderbouwing moet u tot de vrije ruimte rekenen.

Voor een algemene thuiswerkvergoeding (voor koffie, thee, elektriciteit e.d) geldt geen gerichte vrijstelling. Dit geldt overigens ook voor andere vaste vergoedingen die niet onderbouwd zijn en niet gebaseerd zijn op een kostenonderzoek.

5 Arbo-voorzieningen

Arbo-voorzieningen op de werkplek thuis, zoals een goede bureaustoel, hoeven niet ten laste van de vrije ruimte te gaan als aan de voorwaarden wordt voldaan. Hetzelfde geldt voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Een verstrekking of vergoeding hiervan leidt niet tot belastbaar loon als deze hulpmiddelen voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

6 Aanwijzen

Heeft u de WKR-administratie al op orde? Als u belastbaar loon aan de vrije ruimte wilt toerekenen, moet u dit formeel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel, bijvoorbeeld door dit in de administratie als eindheffingsloon op te nemen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80 procent.

Om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon te kunnen aanwijzen mogen die vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30 procent afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is: de gebruikelijkheidstoets.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. De afwijking van 30 procent geldt niet voor dit bedrag.

Voorbeeld 1

De werkgever geeft een werknemer een elektrische fiets van € 1.000. Deze werknemer komt op deze fiets naar het werk. U mag de verstrekking van de fiets aanwijzen als eindheffingsloon, want het is niet ongebruikelijk om een fiets met zo’n waarde te verstrekken en aan te wijzen als eindheffingsloon.

Voorbeeld 2

U geeft werknemers met studerende kinderen per jaar een vergoeding van € 3.000 voor collegegeld en bijkomende studiekosten. U mag deze vergoeding voor studiekosten aanwijzen als eindheffingsloon, want het is niet ongebruikelijk om studiekosten tot dat bedrag te vergoeden en aan te wijzen als eindheffingsloon.

Bronnen: Salaris van Morgen, Mazars en Handboek Loonheffingen 2020

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.