Dga’s zijn geen werknemer – naheffing premies onterecht

In geschil bij gerechtshof Den Haag was of voor twee directeur-grootaandeelhouders (dga’s) sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking. De dga’s zijn volgens het hof geen werknemer. De premies werknemersverzekeringen zijn onterecht nageheven. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten niet in cassatie te gaan tegen deze uitspraak. 

rechtbankOp de Inspecteur rust de last de feiten en omstandigheden te stellen, en aannemelijk te maken, die de conclusie rechtvaardigen dat er gedurende de naheffingstijdvakken een privaatrechtelijke dienstbetrekking heeft bestaan tussen belanghebbende en de dga’s. Volgens het hof is de Inspecteur niet in deze bewijslast geslaagd. 

Verder was aan de orde of op grond van de Ziektewet (en overeenkomstige bepalingen in de WW, WAO en WIA) sprake was van een maatschappelijk met een dienstbetrekking gelijk te stellen arbeidsverhouding. Deze situaties zijn geregeld in het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Rariteitenbesluit). 

 De Inspecteur heeft in dat verband twee stellingen ingenomen en onderbouwd. Het Hof heeft echter nagelaten de tweede stelling behandelen. Dat zou een reden voor een gegrond cassatieberoep kunnen zijn, aangezien het volgen van deze stelling zou leiden tot het oordeel dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Maar de staatssecretaris acht het toch niet kansrijk om hiertegen in cassatie te gaan. 

Wat was er aan de hand? 

De aandelen van de werkmaatschappij zijn sinds haar oprichting in bezit van een Holding. Tot 1 januari 2009 waren de twee dga’s werknemer van de Holding. Vanaf die datum heeft een structuurwijziging plaatsgevonden. De dga’s zijn per 1 januari 2009 in dienst getreden bij hun personal holding.  

De werkmaatschappij heeft een managementovereenkomst gesloten met de Holding op grond waarvan de Holding tegen vergoeding – zich belast met het management van de werkmaatschappij.  Op grond van een managementovereenkomst tussen de Holding en de personal holdings van de dga’s en een derde, zijn laatstgenoemden tegen vergoeding – belast met het management van de Holding.  

De inspecteur, die stelt dat tussen de dga’s en de werkmaatschappij een arbeidsovereenkomst bestaat en zij verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, legt voor de jaren 2012 tot en met 2015 naheffingsaanslagen loonheffing op aan de werkmaatschappij.  

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur zijn stelling niet aannemelijk heeft gemaakt, aangezien er het nodige is veranderd per 1 januari 2009, zoals de wijziging in (de hoogte van) de managementbeloning, de wijziging in de privéaansprakelijkheid en de toezending van facturen met omzetbelasting.  

Oordeel hof

Het hof oordeelt: de dga’s zijn geen werknemer in de zin van de ZW, WW en WAO/WIA en niet verzekerd voor deze wetten. Zij staan niet in een privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking tot de werkmaatschappij. De stelling dat de werkmaatschappij, de Holding en de holdings van de dga’s reële praktische betekenis missen, is niet met voldoende feiten onderbouwd. De premies werknemersverzekeringen zijn ten onrechte nageheven.

Uitspraak Hof Den Haag, 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98

Bron: Salarisnet

< terug naar nieuwsoverzicht

  • Bel mij terug

    Heeft u een vraag? Vul onderstaande in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

  • Inschrijven nieuwsbrief

    Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
  • Disclaimer

    Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.