fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

De verplichtingen van de NOW 1, 2 en 3 in overzicht

door | feb 15, 2021 | HR Advies, Salaris- & Personeels administratie

Door het uitbreken van de coronacrisis is de WTV (werktijdverkorting) afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) gekomen. Er zijn dal diverse rondes van de NOW geweest; ieder met zijn eigen regels en verplichtingen. Een overzicht:

Now 1

Let op: deze informatie gaat over de eerste aanvraagperiode NOW. Deze periode is sinds 6 juni 2020 gesloten.

Als u een tegemoetkoming NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:

 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
 • Stuur ons een accountantsverklaring of derdenverklaring als wij daar voor de definitieve berekening van uw tegemoetkoming om vragen.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming onderzoek doen.

NOW2

Let op: deze informatie gaat over de tweede aanvraagperiode NOW. Deze periode is sinds 31 augustus 2020 gesloten.

als u een tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode ontvangt, dan gelden deze plichten:

 • Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kunt u gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 • Als u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag indient bij UWV: we verlagen de tegemoetkoming met 5%. We verlagen de tegemoetkoming niet met 5% als u:
  • met de vakbond(en) of andere werknemersvertegenwoordiging een akkoord bereikt over de ontslagaanvraag;
  • als u geen akkoord heeft bereikt: u en uw werknemersvertegenwoordiging hebben een verzoek ingediend bij de Commissie voor geschilbeslechting van de Stichting van de Arbeid. Dit is een verzoek om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Dit verzoek mag u niet hebben ingetrokken op het moment dat u de tweede tegemoetkoming aanvroeg.
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Maar dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf.
 • Stuur ons een accountantsverklaring of derdenverklaring als wij daar voor de definitieve berekening van uw tegemoetkoming om vragen.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming onderzoek doen.

NOW 3

Let op: deze informatie gaat over de derde aanvraagperiode NOW. Deze periode is sinds 28 december 2020 gesloten.

Als u een tegemoetkoming NOW voor de derde aanvraagperiode ontvangt, dan gelden deze plichten:

 • Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kunt u gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kan vanaf het moment dat u de aanvraag voor de tegemoetkoming voor de derde periode kunt indienen. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.
 • Als u een aanvraag definitieve berekening doet, stuurt u een derdenverklaring of accountantsverklaring mee als dat nodig is.
  • Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).
  • Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Als wij vermoeden dat u toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kunnen wij besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

Bron: UWV

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.