fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

De belangrijkste wijzigingen in de loonheffingen voor 2022

door | okt 21, 2021 | HR Advies

De belangrijkste wijzigingen in de loonheffingen voor 2022 vind je in het Belastingplan 2022, zoals de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten. Om welke veranderingen gaat het? De belangrijkste veranderingen voor 2022 op een rij:

De vrije ruimte gaat per 1 januari 2022 weer terug naar 1,7 procent over de eerste 400.000 euro en 1,18 procent over het deel daarboven. Daar staat niets over in het Belastingplan 2022. Het Belastingplan 2022 en het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen en de memorie van toelichting op beide wetsvoorstellen zijn op 21 september 2021 (Prinsjesdag) gepubliceerd. Hierna vind je de belangrijkste loonheffingenwijzigingen die het kabinet heeft voorgesteld voor 2022.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Een gerichte vrijstelling voor een vergoeding van thuiswerkkosten gaat vanaf 1 januari 2022 gelden. Het kabinet neemt de vaststelling door het Nibud over en stelt voor uit te gaan van een vrijstelling voor een forfaitair bedrag van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag, of een deel daarvan. Voor eenzelfde werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek van toepassing zijn. De vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per thuiswerkdag kan ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek werkt, kan dus maar een van de vrijstellingen worden toegepast. Je mag beide vrijstellingen wel toepassen als de werknemer op een dag deel thuiswerkt en daarnaast een zakelijke reis maakt die geen woon-werkverkeer is.

Vrije ruimte werkkostenregeling

In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor het kalenderjaar 2021 te vergroten naar 3 procent. Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld. Tot en met het fiscale loon van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7 procent. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,18 procent.

Wijziging cap in bijtelling emissievrije personenauto’s

Het kabinet stelt voor om de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s geldt (cap), vanaf 2022 in 2 stappen te verlagen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 een korting geldt van 6% op de bijtelling op de cap van € 35.000 en vanaf 2023 op de cap van € 30.000.

Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups verlengd

Het kabinet heeft de regeling voor gebruikelijk loon voor start-ups verlengd tot 1 januari 2023. Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouders mag de eerste 3 jaar worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Keuze in heffingsmoment aandelenoptierechten

De werknemer kan vanaf 1 januari 2022 kiezen wanneer belasting wordt geheven:

  • De werknemer betaalt belasting op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn.
  • De werknemer betaalt belasting op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen.

Aanpassingen WBSO ter vereenvoudiging

De WBSO-aanpassingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen, onderdeel van het pakket Belastingplan 2022. Voorstel is een aantal wijzigingen door te voeren om de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek verder te vereenvoudigen. Daarnaast stelt het kabinet voor om te verduidelijken dat alleen kosten en uitgaven die aangevraagd zijn en waarvoor een S&O-afdrachtvermindering toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling.

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.