fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Cao in de bouw, hoe zit dat?

door | jan 14, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Heb je een bouwonderneming? Dan valt jouw bedrijf verplicht onder de regeling van een collectieve arbeidsovereenkomst: de cao. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten?

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin werkgevers en werknemers hun gezamenlijke afspraken over arbeidsvoorwaarden vastleggen. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie en pensioen. Deze afspraken komen tot stand tijdens het overleg tussen werkgevers(organisaties) en vakbonden, ook wel de ‘sociale partners’ genoemd.

Voordelen bouw cao

Een cao biedt voordelen voor zowel werknemers als werkgevers.

Voordelen voor werknemers

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Ook krijgen werknemers in veel cao’s meer vakantiedagen dan het wettelijk vereiste minimum. Daarnaast bevatten cao’s afspraken die niet wettelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over opleidings- of trainingsmogelijkheden.

Als werkgever ben je verplicht de afspraken in de cao na te leven. Zo moet je werknemers het cao-loon betalen. Minder mag niet. Meer loon betalen of betere regelingen treffen mag wel, maar je moet dit dan voor alle werknemers laten gelden. Doe je dit niet, dan kan er sprake zijn van ongelijke behandeling.

Voordelen voor werkgevers

Met de cao beschik je als werkgever als het ware over een modelarbeidsovereenkomst die voor alle werknemers geldt. Daardoor hoef je minder tijd en moeite te steken in het afsluiten van arbeidscontracten. Voor veel zaken kun je in de individuele arbeidsovereenkomst volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen persoonlijke afspraken, bijvoorbeeld over bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden, zet je expliciet in het contract.

Daar komt bij dat de tekst van een cao doorgaans niets aan duidelijkheid te wensen over laat. Het is voor alle partijen dus volstrekt helder welke afspraken over arbeidsvoorwaarden er gelden. Met de cao in de hand kun je elke vraag beantwoorden en vruchteloze discussies over mogelijke interpretaties de kop indrukken.

Let op! Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken.

Verschillen tussen cao’s

Tachtig procent van de werknemers in Nederland valt onder een cao. In totaal zijn er zo’n duizend cao’s van kracht. Niet alle cao’s zijn hetzelfde. Sommige tellen niet meer dan twintig pagina’s. Andere zijn vuistdik, met honderden pagina’s aan detailafspraken en complete pensioenreglementen.

Een ander onderscheid is dat tussen ondernemings-cao’s en bedrijfstak-cao’s.

  • Een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die geldt binnen één bedrijf. Zo’n cao wordt afgesloten door de werkgever en één of meer vakbonden. Bij ondernemings-cao’s gaat het meestal om grote bedrijven met honderden werknemers, zoals bijvoorbeeld de NS of Philips.
  • Een bedrijfstak-cao is een cao die tot stand komt door overleg tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. De cao geldt voor alle bedrijven en werknemers die door deze overlegpartners worden vertegenwoordigd. Vaak gaat het om duizenden of zelfs wel tienduizenden werknemers, zoals in de cao’s voor het onderwijs en de bouw. Voorwaarde voor deelname is dat een werkgever lid is van een van de werkgeversorganisaties die de cao afsluiten.

Let op! De cao waaronder jouw bedrijf valt, geldt in principe voor alle werknemers. Soms zijn bepaalde groepen werknemers van de cao uitgesloten. Dit staat dan in de cao. Zo vallen uitzendkrachten meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken, maar onder een eigen uitzend-cao.

Algemeen verbindende cao’s

Als de werkgeversorganisaties en vakbonden een cao-akkoord hebben gesloten, kunnen zij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Als de minister hierin toestemt, zal hij de cao algemeen verbindend verklaren.

Een algemeenverbindendverklaring (AVV) betekent dat alle werkgevers binnen de desbetreffende bedrijfstak verplicht zijn om de cao na te leven. Dus ook de werkgevers die niet aangesloten zijn bij een werkgeversvereniging. Het komt zelden voor dat de minister een verzoek om AVV weigert. Ook de zeventien bedrijfstak-cao’s binnen de bouwsector heeft hij algemeen verbindend verklaard.

Tip! Op de website van het ministerie van SZW vind je veel informatie over cao’s.

Overzicht van cao’s voor de bouwsector

Behoort jouw bedrijf tot een van onderstaande sectoren in de bouw? Dan is de bijbehorende bedrijfstak-cao van toepassing.

Bron: Ondernemen met personeel

Meer weten over je rechten en plichten als werkgever in de bouw?

Neem gerust contact met ons op. Onze salarisadviseurs hebben ruime ervaring met klanten binnen deze branche en helpen graag.

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.