Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd – versie maart 2021

door | mrt 8, 2021 | Salaris- & Personeels administratie

De verlenging van de lockdown vereist nieuwe fiscale coronamaatregelen en verlenging van bestaande maatregelen. Daarom is  op 5 maart weer een nieuwe versie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis verschenen. Daarin is onder meer de regeling voor het gebruikelijk loon voor 2021 en de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling opgenomen.

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever is voor het jaar 2021 opnieuw eenmalig en tijdelijk verhoogd naar 3 procent.

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid is verlengd, waaronder versoepeling van enkele administratieve handelingen in de loonbelasting, evenals vele btw-maatregelen.

De staatssecretaris keurt goed dat de Belastingdienst een soepel standpunt inneemt als een werkgever of werknemer vanwege de coronamaatregelen een wettelijke administratieve verplichting in redelijkheid niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en dit voor zover mogelijk herstelt zodra dat kan.

Identiteit werknemer vaststellen

Het is in de huidige omstandigheden niet altijd in redelijkheid mogelijk om de identiteit van de werknemer tijdig volgens de wettelijke regeling vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. De toepassing van het anoniementarief kan achterwege blijven als de werkgever de identiteit van de werknemer volgens de wettelijke regeling vaststelt zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is.

Vaste reiskostenvergoeding

De staatssecretaris keurt goed dat een werkgever gedurende het jaar 2020 en de eerste drie maanden van het jaar 2021 voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie.

De werkgever mag voor deze periode blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is. Als een werkgever een vaste reiskostenvergoeding met ingang van 1 januari of 1 februari 2021 heeft gewijzigd kan hij deze wijziging desgewenst uitstellen tot 1 april 2021. In dat geval kan hij deze goedkeuring ook voor de eerste drie maanden van het jaar 2021 toepassen alsof hij de vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd heeft voortgezet.

Deze goedkeuring geldt niet voor de 30%-regeling.

De goedkeuring voor het doorlopen van andere vaste vergoedingen is per 1 januari 2021 vervallen.

Gebruikelijk loon

De coronacrisis leidt tot knelpunten bij de vaststelling van een gebruikelijk loon. Dit geeft de staatssecretaris aanleiding duidelijkheid vooraf te verschaffen en een tijdelijke goedkeuring uit te brengen. Hij kiest daarbij voor een praktisch goed hanteerbaar criterium dat ook recht doet aan het wettelijk uitgangspunt.

Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon in 2020 en 2021 evenredig lager zijn. Daarmee is een verlaging van het gebruikelijk loon in veel gevallen eenvoudig vast te stellen zonder overleg met de inspecteur. De rechtszekerheid wordt hiermee gediend.

Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)

Bron: Salarisvanmorgen.nl

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This