fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Arbeidsrecht: De regels rondom vakantiewerkers

door | jul 3, 2020 | HR Advies

De zomervakantie staat op het punt van beginnen. Veel jonge arbeidskrachten steken dan weer tijdelijk de handen uit de mouwen. Maar wat voor werkzaamheden mag een 13-jarige uitvoeren? Hoeveel zondagen is een 15-jarige inzetbaar? Een weergave van de arbeidsrechten van de vakantiewerker en zijn werkgever.

Vakantiewerkers

Met vakantiewerkers worden scholieren, studenten en andere studerenden bedoeld die in de vakantieperioden van hun onderwijsinstelling of in de periode tussen twee opleidingen in tijdelijk werk verrichten. Op de jongeren zijn bij vakantiewerk de gewone regels van het arbeidsrecht van toepassing. Dat wil onder meer zeggen dat het minimum(jeugd)loon voor zover dat voor een bepaalde leeftijdsgroep is vastgesteld, moet worden betaald, dat alle premies moeten worden ingehouden, en dat de werknemer vakantiedagen opbouwt.

Leeftijd van de vakantiewerker

De vakantiewerker moet minimaal 13 jaar oud zijn. Volgens het arbeidsovereenkomstenrecht in het Burgerlijk Wetboek (BW) kan een minderjarige van 16 jaar en ouder zelfstandig, zonder toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger, een arbeidsovereenkomst aangaan. Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, heeft in beginsel wel de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger nodig, maar als de minderjarige vier weken zonder die toestemming heeft gewerkt, wordt die toestemming geacht te zijn gegeven. Het BW noemt daarbij geen minimumleeftijd. De leeftijd van 13 jaar volgt dan ook niet uit het BW maar uit de Arbeidstijdenwet.

Arbeidstijdenwet en vakantiewerk

Voor de vakantiewerkers die jonger zijn dan 18 jaar geldt de bescherming van jeugdigen uit de Arbeidstijdenwet. Deze wet verbiedt in eerste instantie kinderarbeid. Onder kind (jongere) wordt verstaan een persoon jonger dan 16. De wet staat echter enkele uitzonderingen op dit verbod toe, maar stelt daarbij speciale regels, die gelden voor de aard van de te verrichten arbeid en de arbeids- en rusttijden. Bovendien wordt een onderscheid gemaakt tussen werken op schooldagen (dus niet vallend onder de definitie van vakantiewerk) en werken op dagen dat zij niet naar school gaan en in vakantieperioden. Hoofdregel is dat de school altijd voorgaat.

Lichte niet industriële arbeid

In de eerste plaats moet het bij deze categorie jonge werknemers gaan om lichte, niet-industriële arbeid. Daarbij kan gedacht worden aan werk in winkels, kantoren, horeca, landbouw, maneges of campings. Daarnaast mag de arbeid de zogeheten ‘klusjes rond het huis en in de buurt’ betreffen, zoals auto’s wassen en oppassen. Vakantiewerkers mogen dus niet zomaar voor alle soorten werk worden ingezet en het werk mag lichamelijk zeker niet te zwaar zijn.

Wat betreft de arbeids- en rusttijden en de aard van het werk gelden globaal genomen de volgende regels voor het werken tijdens vakantieweken:

Jongeren van 13 of 14 jaar mogen op niet meer dan vijf dagen achter elkaar arbeid verrichten. Zij mogen niet op zondag werken. Er geldt een maximum van zeven uur per dag en 35 uur per week. Na 4,5 uur geldt een rustpauze van een half uur. De werktijden moeten tussen 07.00 uur en 19.00 uur liggen. Tussen twee werkdagen is een rusttijd van minstens veertien uur verplicht.

Een jongere van 13 of 14 jaar mag verder gedurende een jaar ten hoogste vier vakantieweken per jaar arbeid verrichten, waarvan maximaal drie vakantieweken aaneengesloten. Jongeren uit deze leeftijdscategorie moeten altijd onder toezicht werken. Het werk mag ook niet te zwaar zijn, het gaat bijvoorbeeld niet om werk in een fabriek of met machines. Ook werken aan een kassa is verboden. Voorbeelden van toegestane arbeid zijn:
• helpen in een pretpark;
• vakkenvullen;
• folders verspreiden.

Werktijden jongeren van 15 jaar

Voor vakantiewerk door jongeren van 15 jaar geldt eveneens een maximum van vijf werkdagen achter elkaar. Zij mogen in beginsel niet op zondag werken. Dit is alleen toegestaan als het in het bedrijf voor iedereen gebruikelijk is. Bovendien moet er schriftelijke toestemming van de ouders zijn. Deze leeftijdsgroep mag niet meer dan elf zondagen in de zestien weken werken. Wanneer er op zondag wordt gewerkt, moet de zaterdag ervoor vrij zijn. Zij mogen niet langer werken dan veertig uur per week, waarvan ten hoogste acht uur per dag.

Na 4,5 uur bestaat recht op een rustpauze van een half uur, en tussen twee werkdagen is een rusttijd van ten minste twaalf uur voorgeschreven. Een jongere van 15 jaar mag gedurende maximaal zes weken vakantiewerk verrichten, waarvan ten hoogste vier weken aaneengesloten. Voor wat betreft de aard van het werk mag het gaan om zelfstandiger werk, zoals klanten helpen in een winkel en kranten bezorgen. Werken met of in de buurt van machines is voor deze leeftijdscategorie nog niet toegestaan.

16- en 17-jarigen

Voor vakantiewerk door jongeren van 16 en 17 jaar geldt een maximum van honderdzestig uur per vier weken, maar nooit meer dan 45 uur per week en niet meer dan negen uur per dag. Tussen twee werkdagen geldt een verplichte rusttijd van ten minste twaalf uur. Na zeven dagen werken achtereen bestaat recht op anderhalve dag vrij. Voor werk op zondag gelden de regels zoals die voor de meerderjarige werknemers gelden. Bijna alle soorten werk zijn voor deze leeftijdscategorie toegestaan, inclusief werk in fabrieken. Bij gevaarlijk werk, zoals werk in een silo, slachterij of met gevaarlijke machines, is de aanwezigheid van een oudere werknemer verplicht.

Minimumjeugdloon

De jeugdige vakantiewerker heeft ten minste recht op een percentage van het minimumloon. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is beschreven welk percentage bij welke leeftijd hoort. Dit varieert van 80 procent van het minimumloon voor een 21-jarige tot 30 procent voor een 15-jarige werknemer. Voor 13- en 14-jarige werknemers geldt wettelijk geen minimumloon. Dit is in strijd met zowel het ‘Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten’ als met het ‘Europees Sociaal Handvest’, zo oordeelde aanvankelijk de Rechtbank Den Haag, en ook in hoger beroep het Gerechtshof Den Haag, naar aanleiding van een eis van vakbond FNV. De Hoge Raad besliste in hoogste instantie dat zij geen minimumloon kunnen claimen (Hoge Raad, 10 november 2006 – LJN AY921). De Hoge Raad overwoog daarbij onder meer dat het werk van deze jeugdigen alleen maar lichte klusjes mag bevatten, in beperkte uren.

Bron: Bakkerswereld

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.