fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Aanvragen subsidiepraktijkleren

door | HR Advies

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren (bijvoorbeeld BBL’ers) kunnen ook in 2021 de subsidie praktijkleren aanvragen.

Deze subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700,00 euro per studiejaar!
Een leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar 2021/2022. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2021/2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden.
Vanaf het studiejaar 2019/2020 is hiervoor € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Bij de aanvraag van het basisbedrag van de Subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf in het aanvraagformulier aangeven of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.

De toeslag voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is voor de komende 5 jaar beschikbaar (tot en met 2024). De Subsidieregeling Praktijkleren loopt echter tot en met eind 2022. Er is nog niets bekend over een verlenging van de regeling. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022/2023 en 2023/2024 beschikbaar komt.

De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende doelgroepen:

  • Vmbo: Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie;
  • Mbo: Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo;
    Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).
  • Hbo: Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).
  • VSO: Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;
  • PRO: Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten;
  • Entree in het vmbo: Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voorgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Meer informatie vindt u op de website van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/praktijkleren

De subsidieaanvraag dient na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar te worden ingediend. Vanaf 1 juli 2021 heb je minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren. In 2022 kan de subsidieaanvraag worden ingediend tot uiterlijk 16 september 2022 17.00 uur. Aanvragen die RVO na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.

Loonvisie kan deze subsidie voor u aanvragen omdat wij over een zogenaamd e-herkenningsmiddel beschikken. 
Indien u werknemers in dienst heeft waarop één van de bovenstaande doelgroepen van toepassing is, laat het ons dan weten door middel van een antwoord op dit mailbericht. Wij zullen u vervolgens een machtigingsformulier en een Excelsheet sturen, waarin u de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de subsidieaanvraag kunt invullen. Zou u ons per ommegaand doch uiterlijk 14 september 17:00 uur kunnen berichten, om te garanderen dat wij de aanvraag tijdig kunnen indienen?

Indien u de subsidie zelf wilt aanvragen laat u het ons dan ook even weten?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben of anderszins nadere informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op.

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.